Veleposlaništvo RS Peking /Novice /
03.06.2014  

Predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 1. junija 2014 sprejel Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 39/2014, z dne 1. 6. 2014.

 

Predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije bodo v nedeljo, 13. julija 2014. Za dan razpisa predčasnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek 2. junij 2014.

 

Podpore listam kandidatov za poslance  

Z dnevom začetka izvajanja volilnih opravil lahko volivci, ki so v tujini stalno ali začasno, z izpolnitvijo obrazca oddajo podporo listi kandidatov za poslance. Podpora kandidatom za poslance se bo zbirala do 18.6.2014. Volivci lahko dajo svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih samo enkrat. Obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije, na povezavi http://www.dvk-rs.si/index.php/si/obrazci-za-volivce.

Volivci svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije. Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti zaradi vpisa podpore v računalniško evidenco.

Glasovanje iz tujine

Glasovanje zdomcev (volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji, in so torej vpisani v splošni volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije ter so na dan glasovanja začasno v tujini):

Državljani RS, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji ter so na dan glasovanja začasno v tujini, lahko uresničujejo volilno pravico v tujini z glasovanjem po pošti. Državljani RS, ki želijo glasovati po pošti, morajo svojo namero z izpolnitvijo obrazca sporočiti Državni volilni komisiji do 30 dni pred izvedbo volitev, to je do vključno 12.6.2014. Obrazec se lahko posreduje Državni volilni komisiji po pošti na naslov Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, po faksu na številko 00386 1 4331 269 ali na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Zdomci, ki želijo glasovati izven kraja prebivanja na volišču OMNIA v RS, lahko to sporočijo Okrajni volilni komisiji, kjer imajo prijavljeno prebivališče in sicer najkasneje do 9. julija 2014.

 

Povezava do spletnega naslova Okrajnih volilnih komisij in volišč OMNIA je http://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/volilne-enote.

 

Glasovanje izseljencev (volivci s stalnim prebivališčem v tujini):

Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini bodo na naslov njihovega stalnega prebivališča prejeli obvestilo o razpisu volitev in o možnih načinih uresničevanja volilne pravice. Skupaj z obvestilom bodo prejeli tudi volilni material, ki bo vseboval uradno glasovnico in volilno karto.

 

V kolikor želijo volivci s stalnim prebivališčem v tujini glasovati na volišču v Republiki Sloveniji (OMNIA), morajo najkasneje tri dni pred izvedbo volitev, to je do 9.7.2014, izpolnjen obrazec za glasovanje na volišču izven države stalnega prebivanja posredovati okrajni volilni komisiji ali Državni volilni komisiji po pošti na naslov Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, po faksu na številko 00386 1 4331 269 ali na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Povezava do spletnega naslova Okrajnih volilnih komisij in volišč OMNIA je http://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/volilne-enote.