Veleposlaništvo RS Peking /Novice /
17.02.2014  

Razpis naknadnega zakonodajnega referenduma

 

Eva Irgl, Beblerjeva 25, 5271 Vipava, je vložila pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je Državni zbor sprejel na seji 28.1.2014. Predsednik Državnega zbora RS je določil rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis omenjenega referenduma od 13.2.2014 do 19.3.2014, ki je zadnji dan zbiranja podpisov.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo:

»PROTI ZAPIRANJU ARHIVOV UDBE«


Skladno s 16b. členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi lahko volivci podpis na obrazcu podpore potrdijo tudi na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini.

Volivec poda svojo podporo tako, da vpiše svoje osebne podatke na Obrazec za podporo volivca. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Volivec izpolni prvi del obrazca (vpis osebnih podatkov in navedba da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum – opcija A) in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba na veleposlaništvu preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in potrdi verodostojnost njegovega podpisa.

Uradna oseba potrjen obrazec vrne volivcu, ki ga nato sam posreduje pobudniku na naslov:

SDS
Trstenjakova 8
SI 1000 Ljubljana