Veleposlaništvo RS Peking /Novice /
16.06.2020  

Skupna izjava ustanovnih pobudnic Globalnega partnerstva za umetno inteligenco

 Avstralija, Kanada, Francija, Italija, Japonska, Mehika, Nemčija, Nova Zelandija, Republika Koreja, Singapur, Slovenija, Združeno kraljestvo, ZDA in Evropska unija skupaj ustanavljamo Globalno partnerstvo za umetno inteligenco. Kot ustanovne članice bomo podpirale odgovorno in na človeka osredotočeno človeku uporabo in razvoj umetne inteligence v skladu s človekovimi pravicami, temeljnimi svoboščinami in skupnimi demokratičnimi vrednotami, kot je navedeno v Priporočilu OECD o umetni inteligenci.

Globalno partnerstvo za umetno inteligenco je mednarodna pobuda z več deležniki za podporo in usmerjanje odgovorne uporabe in razvoja umetne inteligence, ki bo ob upoštevanju človekovih pravic, vključevanja in nediskriminacije spodbujala inovacije in gospodarsko rast. Za dosego tega cilja si bo pobuda prizadevala premostiti vrzel med teorijo in prakso s podpiranjem vrhunskih raziskav in uporabnih projektov na prednostnih področjih, povezanih z umetno inteligenco.

V sodelovanju s partnerji in mednarodnimi organizacijami bo globalno partnerstvo povezalo vodilne strokovnjake s področja industrije, civilne družbe, vlad in akademskih krogov, ki bodo v delovnih skupinah obravnavali štiri teme: 1) odgovorna umetna inteligenca; 2) upravljanje podatkov; 3) prihodnost dela; in 4) inovacije in komercializacija. V kratkoročnem obdobju bodo strokovnjaki iskali načine, kako se ob pomoči umetne inteligence bolje odzvati na epidemijo covid-19 in pospešiti okrevanje.

Partnerstvo bo ustanovilo sekretariat, ki bo nastanjen na sedežu OECD v Parizu, in dva strokovna centra, v Montrealu in Parizu. Sodelovanje z OECD bo omogočalo močne sinergije med znanstvenim in tehničnim delom Globalnega partnerstva ter vodilno vlogo OECD pri načrtovanju mednarodnih politik o umetni inteligenci, kar bo okrepilo izhodišča za politike, ki spodbujajo odgovorno uporabo umetne inteligence. Centra bosta administrativno in raziskovalno podpirala praktične projekte, ki jih bodo izvajali ali ocenjevali strokovnjaki delovne skupine iz različnih sektorjev in področij. Centra bosta načrtovala tudi letna plenarna zasedanja strokovne skupine z več deležniki v okviru partnerstva; prvo bo gostila Kanada decembra 2020.