Veleposlaništvo RS Peking /Novice /
01.09.2015  

Zbiranje podpisov volivcev v podporo vložitvi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije mag. Dušan Semolič je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi v imenu zvez in konfederacij slovenskih sindikatov vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ˝ZA SPREMEMBO ZAKONA O MINIMALNI PLAČI.˝

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oz. pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači.

Podporo predlogu lahko podajo tudi volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini in sicer tako, da na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v Pekingu osebno izpolnijo ter pred uradno osebo lastnoročno podpišejo ustrezen obrazec podpore. Hkrati uradni osebi veleposlaništva predložijo osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri volivčevo identiteto in overi podpis volivca s podpisom in žigom.

Volivec tako izpolnjen obrazec pošlje pobudniku na naslov:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana.

Volivec lahko da svojo podporo tej zahtevi s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Prvi dan zbiranja podpisov volivcev je 1. september 2015, zadnji dan pa 30. oktober 2015.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na slovensko veleposlaništvo v Pekingu na elektronski naslov: vpe(at)gov.si