Veleposlaništvo RS Peking /Konzularne informacije /Pogrešitev potnega lista in izdaja potnega lista za vrnitev /

Pogrešitev potnega lista in izdaja potnega lista za vrnitev

V primeru pogrešitve potnega lista je izgubo ali krajo potrebno prijaviti pristojnim organom države (policija) in z njihove strani pridobiti kopijo zapisnika o izgubi/kraji.

Na osnovi zapisnika morate na Exit & Entry Administration na Uradu za javno varnost (Public Security Bureau - PSB), ki se nahaja v vsakem večjem mestu, pridobiti še certifikat o izgubi potnega lista (ponavadi izdan v angleščini - Certificate of Passport Loss). Certifikat lahko izdajo tudi večje območne policijske postaje.

Nato na veleposlaništvu zaprosite za izdajo potnega lista za vrnitev, ki omogoča vrnitev v Slovenijo po najkraši možni poti. Za izdajo tovrstnega dokumenta se morate oglasiti na veleposlaništvu in s seboj poleg policijskega zapisnika (ali certifikata o izgubi potnega lista) prinesti tudi barvno fotografijo (standardnih dimenzij) in morebitni dodatni dokument, na osnovi katerega bo možna identifikacija. Priporočamo, da imate pri sebi vedno fotokopijo potnega lista in izdanega vizuma. Veleposlaništvo ob potnem listu za vrnitev prosilcu ponavadi izda tudi uradno noto, v kateri kitajske organe obvesti o pogrešitvi potnega lista in jih zaprosi za hitro izdajo izstopnega vizuma. Ob prejemu potnega lista za vrnitev je potrebno poravnati na velepsoalništvu tudi konzularno takso v višini 13 EUR (ca. 130 RMB).

Z izdanim potnim listom za vrnitev se morate oglasiti na lokalnem Exit & Entry uradu PSB, kjer morate zaprosite za izdajo izstopne vize. Za postopek je po trenutno dosegljivih informacijah (te se lahko razlikujejo od urada do urada) potrebno predložiti vlogo, potni list za vrnitev, certifikat o izgubi potnega lista, potrdilo o prijavi prebivališča (prijava je obvezna v roku 24 ur po prihodu na Kitajsko oz. spremembi prebivališča - če bivate v hotelu, vas prijavi hotel, če pa bivate na zasebni lokaciji, morate prijavo prebivališča lokalni policijski postaji sporočiti sami) in noto veleposlaništva. Postopek izdaje izhodne vize ponavadi traja 5 delovnih dni, včasih pa k hitrejši rešitvi primera pomaga tudi kopija letalske vozovnice, ki dokazuje, da mora prosilec pridobiti izhodni vizum prej.

V kolikor slovenski državljan pogreši potno listino v državi, kjer Slovenija nima svojega diplomastko-konzularnega predstavništva, se za konzularno pomoč lahko obrne na veleposlaništvo države EU, ki se v državi nahaja. Veleposlaništva držav EU lahko izdajo začasni evropski potni list za vrnitev v Slovenijo. Na Tajskem se državljani RS v primeru pogrešitve potnega lista lahko obrnejo tudi na častno konzulko Republike Slovenije ga. Phatro Putipanpong, ki je pooblaščena za izdajo slovenskih potnih listov z vrnitev.