Veleposlaništvo RS Peking /Konzularne informacije /Vloga za izdajo običajnega potnega lista /

Vloga za izdajo običajnega biometričnega potnega lista RS

Republika Slovenija je v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2252/2004, dne 28. 8. 2006 pričela z izdajo biometričnih potnih listin z biometrijo podobe obraza, dne 28.6.2009 pa je pričela z izdajo biometričnih potnih listin, ki poleg biometrije obraza vključujejo tudi biometrijo dveh prstnih odtisov.

Veljavnih potnih listov ni treba zamenjati

Vsi državljani, ki imajo veljaven potni list, izdan po 1. marcu 2001, lahko svoj potni list uporabljajo do poteka veljavnosti, saj zaradi uvedbe nove generacije potnih listin obvezne menjave potnih listov ni.

Kako pridobite biometrični potni list?

Vloga za izdajo potnega lista se lahko vloži na katerikoli upravni enoti v RS oziroma na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegovo istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo se mora tudi podpisati, uradna oseba pa državljanu, ki je dopolnil 12 let, odvzame prstna odtisa.

Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Tisti, ki v tujini prebivajo začasno, lahko vlogo za potni list vložijo na upravni enoti v RS. 

Vpisa otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list.

Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo treh let. Državljanu staremu od treh do osemnajst let pa z veljavnostjo pet let. Polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo deset let.

Preko elektronske pošte na consular-beijing.mzz@gov.si zahtevajte termin za oddajo vloge. Predlagajte dan in uro med ponedeljkom in petkom med 9:00 in 17:00. V kolikor termina ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega kolikor hitro mogoče. Prosimo, da navedete svoje polno ime, datum in kraj rojstva ter naslov prebivališča. Podatke bomo preverili in tako ugotovili ali je potrebno pred podajo vloge predhodno urediti še vpis dodatnih podatkov.

S seboj prinesite potni list Republike Slovenije. Če potnega lista nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.

Ob podaji vloge morate poravnati konzularno takso po veljavnem ceniku.

Konzularno takso se lahko poravna v RMB (preračunano po uradnem menjalnem tečaju na dan vloge).

Zahteve glede ustreznosti fotografije

Fotografija mora ustrezati naslednjim kriterijem:  

- velikost fotografije: 3,5 x 4,5 cm;

- obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih straneh mora biti 3 do 5 mm praznega prostora od glave do roba);

- slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo, svetlo sivo ali svetlomodro, nikakor pa ne belo ali temnomodro;

- oseba ne sme kazati zob;

- glava poravnana, nos na sredini slike;

- ostrina in kontrast sta pomembna;

- obraz enakomerno osvetljen in brez senc;

- pri osebah, ki nosijo očala, okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne sme biti vidnega odseva;

- pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati v ležečem položaju).

Položaj glave na fotografiji mora ustrezati kriterijem, ki so navedeni v posebni  šabloni.

Prevzem novega potnega lista je mogoče organizirati, na stroške in odgovornost stranke, tudi po pošti. 

Informacija o uporabi biometričnih podatkov

Uporaba posameznikovih biometričnih lastnosti predstavlja najsodobnejši trend uporabe sodobne tehnologije v boju pred zlorabami, kot sta ponarejanje ali prenarejanje dokumentov, predstavlja pa tudi pomemben korak v boju proti terorizmu.

Kontrola biometričnih podatkov

Kontrola biometričnih podatkov zapisanih na čipu se lahko izvaja izključno pri prehodu meje, in sicer tako, da se primerja biometrične značilnosti osebe, ki prehaja mejo, z biometričnimi značilnostmi podobe obraza in prstnih odtisov, zapisanih na čipu potnega lista.

Uredba EU določa izdajo biometričnih potnih listov z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov

Izdajo biometričnih potnih listin z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov za vse države članice določa Uredba EU, sprejeta leta 2004. Vse države članice EU, tudi Republika Slovenija, so morale do 28. avgusta 2006 začeti izdajati biometrične potne listine prve generacije z dodano biometrijo podobe obraza, z 28. junijem 2009 pa biometrične potne listine druge generacije z biometrijo dveh prstnih odtisov.

Uredba je implementirana v novelo Zakona o potnih listinah in Pravilnik o izvrševanju zakona o potih listinah. Tako slovenska zakonodaja glede biometrije prstnih odtisov določa:

- starostna meja za zajem prstnih odtisov ob vložitvi vloge je dopolnjeno 12. leto starosti otroka;

- državljanu se ob vložitvi vloge z elektronsko napravo (posebnim čitalcem prstnih odtisov) odvzameta prstna odtisa levega in desnega kazalca. Če zaradi zdravstvenih razlogov odvzem prstnega odtisa kazalca ni mogoč, se odvzame prstni odtis drugega prsta (sredinca, prstanca ali palca);

- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave (npr. opekline, ureznine oz. druge poškodbe, za katere se predvideva, da bodo pozdravljene v enem letu), ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov, vendar zgolj z veljavnostjo enega leta;

- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov trajne narave (npr. oseba brez prstov ali s trajnimi poškodbami prstov) ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov z normalno veljavnostjo;

- odvzeti prstni odtisi se v evidenci potnih listin ne hranijo, temveč se po izdelavi in vročitvi potnega lista iz evidence izbrišejo;

- prstni odtisi bodo shranjeni kot biometrični zapis zgolj na čipu potnega lista posameznika in se bodo lahko uporabljali izključno za namen izvajanja mejne kontrole, kar zagotavlja najvišjo možno zaščito posameznika z vidika uporabe njegovih biometričnih podatkov.

Več informacij je možno pridobiti tudi na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.