Veleposlaništvo RS Peking /Konzularne informacije /Priglasitev v državljanstvo in vpis rojstva v matični register /

Priglasitev otroka v državljanstvo in vpis v matični register

Otroka, rojenega staršem od katerih je vsaj eden državljan Republike Slovenije, je mogoče priglasiti v slovensko državljanstvo do njegovega 18. leta.

Starši, ki želijo otroka prek veleposlaništva priglasiti v državljanstvo in vpisati v matični register RS, predložijo veleposlaništvu naslednje dokumente:

- izpolnjeno vlogo Vpis rojstva in evidentiranje državljanstva v MR (če je samo eden od staršev državljan RS, v primeru da sta oba starša državljana RS, se izpolni naslednja vloga); 

- nadoverjen rojstni certifikat otroka;

- izjavo o prebivališču;

- nadoverjen rojstni certifikat starša, če je bil rojen v tujini in njegovo rojstvo ni bilo vpisano v matični register RS;

- izjavo o uporabi imena ter

- izjavo o vpisu v evidenco volilne pravice.

V primeru, da starša nista poročena, mora oče podpisati tudi izjavo o očetovstvu.

Veleposlaništvo zbrano dokumentacijo posreduje pristojni upravni enoti, ki opravi vpis v matični register.