Veleposlaništvo RS Peking /Konzularne informacije /Vpis zakonske zveze v matični register /

Vpis zakonske zveze v matični register

Za vpis zakonske zveze v matični register prek veleposlaništva je potrebno predložiti:

- nadoverjeno kopijo poročnega certifikata s prevodom v slovenski jezik (delovni prevod lahko opravimo na veleposlaništvu);

- izpolnjeno vlogo za naknadni vpis zakonske zveze v matično knjigo;

- kopijo veljavnega identifikacijskega dokumenta (potnega lista) zakonca, ki je tuj državljan;

Če se po sklenitvi zakonske zveze spremeni priimek slovenskega državljana, je potrebno priložiti izjavo o izbiri priimka po sklenitvi zakonske zveze.  

Izjemoma je mogoče vlogo in pripadajočo dokumentacijo posredovati na veleposlaništvo tudi po kurirskem servisu, vendar na odgovornost in stroške stranke.