Veleposlaništvo RS Peking /Konzularne informacije /Konzularna pomoč in podpora slovenskim državljanom v tujini /

Konzularna pomoč in podpora slovenskim državljanom v tujini

V skladu z 29.a členom Zakona o zunanjih zadevah lahko Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije za namene nudenja pomoči in podpore državljanom Republike Slovenije v tujini ter zaščite njihovih interesov pridobiva podatke o slovenskih državljanih in njihovih družinskih članih, ki se nahajajo v tujini in so potrebni pomoči oziroma zaščite, in o slovenskih državljanih in njihovih družinskih članih v domovini, ki uveljavljajo svoje interese v tujini. Te podatke je mogoče pridobiti tudi od družinskih članov, v kolikor jih ni mogoče pridobiti od posameznika,  kadar je to potrebno za zaščito življenja ali zdravja posameznika ter varstvo koristi otrok.

Slovenski državljani, ki potujejo oziroma se nahajajo v Ljudski Republiki Kitajski ali v drugih državah akreditacije (DLR Koreja, Mongolija, Tajska, Vietnam), lahko za namene nudenja pomoči in zaščite njihovih interesov izpolnijo obrazec z njihovimi kontaktnimi podatki v tujini ter ga posredujejo na naslov Veleposlaništva RS Peking.