Veleposlaništvo RS Peking /Konzularne informacije /Vloga za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila /

Vloga za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila

Državljani Republike Slovenije, ki prebivajo v tujini, lahko na Veleposlaništvu RS Peking podajo zahtevek za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila.

Digitalna potrdila SIGEN-CA so namenjena:
• za upravljanje s podatki javne uprave,
• za dostop in izmenjavo podatkov, s katerimi upravlja javna uprava,
• za varno elektronsko komuniciranje med imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil overitelja na MNZ in
• za storitve oz. aplikacije, za katere se zahteva uporaba digitalnih potrdil overitelja na MNZ.

Za pridobitev digitalnega potrdila morate imeti:
• veljavni osebni dokument RS s sliko,
• EMŠO,
• davčno številko,
• veljavni elektronski naslov.

Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila se poda osebno na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini. Veleposlaništvo RS Peking zahtevek posreduje pristojnemu organu v RS. Po opravljenem postopku pridobitve potrdila, ki poteka v Republiki Sloveniji, imetnik na elektronski naslov prejme podatke za aktiviranje potrdila.

Informacije o digitalnih potrdilih so objavljene na naslovu: http://www.sigen-ca.si. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Center za pomoč uporabnikom za imetnike digitalnih potrdil na telefonsko številko +386 1 478 8590 ali na elektronski naslov evt(at)gov.si.

Preklic digitalnega potrdila na diplomatsko konzularnih predstavništvih RS v tujini ni mogoč. Preklic se uredi neposredno pri SIGEN-CA po telefonu +386 1 478 8777 ali po elektronski pošti z geslom za preklic.