Veleposlaništvo RS Peking /Vizumske informacije /

OBVESTILO

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pekingu od 6.2.2017 dalje, pri postopku za pridobitev vizuma za kratkoročno bivanje v Sloveniji, sodeluje z outsourcing partnerjem VFS Global. Kitajski državljani in rezidenti lahko vizumsko vlogo oddajo v vizumskih centrih v petnajstih mestih.

Podrobnejše informacije o načinu oddaje vloge in dokumentov za kratkoročni vizum v slovenskem vizumskem centru najdete na spletni strani: http://www.vfsglobal.cn/Slovenia/China/English/index.html

Imetniki potnega lista "Passport for public affairs" morajo vloge za kratkoročni vizum oddati v času uradnih ur v vizumskem oddelku veleposlaništva.

URADNE URE VIZUMSKEGA ODDELKA VELEPOSLANIŠTVA

Sprejem vlog in vročitev potnih listov/odločb:

PONEDELJEK: 9:00 do 12:00
SREDA: 9:00 do 12:00 in 14:00 do 16:00
PETEK: 9:00 do 12:00
Za dodatna pojasnila nam pišite na: consular-beijing.mzz(at)gov.si ali pokličite na telefonsko številko: +86 10 85321753
Dodatne informacije o vizumskih postopkih lahko pridobite na našem elektronskem naslovu: sloembassy.beijing(at)gov.si ali od ponedeljka do petka med 14.00 in 16.30 uro na telefonski številki +86 10 85326191.

VIZUM ZA KRATKOROČNO BIVANJE (VIZUM C) – SCHENGENSKI VIZUM

Vizum za kratkoročno bivanje imetniku omogoča bivanje v shengenskem prostoru največ 90 dni v obdobju zadnjih 180 dni.

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pekingu kitajskim državljanom in rezidentom nudi hiter in učinkovit servis. Od 6. Februarja 2016 vizumski oddelek na področju izdaje kratkoročnih vizumov sodeluje z outsourcing partnerjem VFS Global, ki pod nadzorom veleposlaništva, upravlja s 15 skupnimi vizumskimi centri na ozemlju Kitajske.

Od 12. Oktobra 2015 je potrebno prosilcem zajeti prstne odtise vseh deset prstov in biometrično fotografijo.

Več >>>


VIZUM ZA KRATKOROČNO BIVANJE (ADS - TURIZEM) – SCHENGENSKI VIZUM

Individualni schengenski vizum z oznako "ADS - Turizem" omogoča potovanje članom turistične skupine v celotnem schengenskem prostoru. Turistična skupina mora obsegati pet članov, veljavnost vizuma je omejena na največ 30 dni.

Vložitev vizumskih vlog
Kitajski državljani, ki želijo potovati kot člani skupine ADS, vlogo in dokumentacijo za pridobitev vizuma oddajo kitajski potovalni agenciji, ki je pri Državni upravi za turizem LR Kitajske potrjena za opravljanje čezmejnih potovanj kitajskih državljanov v države članice EU.

Posebnosti postopka za izdajo vizuma po pravilih ADS
1. Potno listino člana skupine, ki se je po izdaji vizuma odločil, da ne potuje s skupino, je potrebno predložiti veleposlaništvu pred odhodom turistične skupine.
2. Če se načrt potovanja v času med oddajo vizumskih vlog in odhodom turistične skupine spremeni, mora potovalna agencija o tem nemudoma obvestiti veleposlaništvo.
3. Vsi člani skupine morajo potovati v skupini in biti nameščeni v istem hotelu.
4. O spremembah programa med potovanjem je potrebno v roku 24 ur obvestiti veleposlaništvo.
5. Po vrnitvi turistične skupine mora predstavnik turistične agencije veleposlaništvu predložiti letalske vozovnice in potne listine članov skupine.

Več >>>


VIZUM ZA DOLGOROČNO BIVANJE (VIZUM D) – NACIONALNI VIZUM

Tujcu, ki izpolnjuje zakonske pogoje in namerava v Sloveniji bivati več kot 90 dni, se izda vizum za dolgoročno bivanje »vizum D« z veljavnostjo največ 1 leta.

V katerih primerih se lahko izda vizum D, določa Zakon o tujcih v 20. členu.

Več >>>


DOVOLJENJE ZA ZAČASNO PREBIVANJE (DZZP)

Tujec, ki želi v Republiko Slovenijo vstopiti in v njej prebivati z drugačnim namenom, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prvo prebivanje v Sloveniji se lahko izda samo kot dovoljenje za začasno prebivanje.

Prošnjo za izdajo dovoljenja mora tujec vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali  konzulatu Republike Slovenije v tujini, ta pa jo pošlje v reševanje pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji. Prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji lahko v primerih, ki so določeni z zakonom, vloži neposredno na upravni enoti tudi druga fizična ali pravna oseba.

Več >>>


PRIJAVNO-ODJAVNA OBVEZNOST TUJCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

Tujci, ki se nahajajo na območju Slovenije, morajo v roku tri dni svoj naslov javiti pristojnemu organu RS.

Več >>>