Veleposlaništvo RS Peking /Vizumske informacije /Prijavno-odjavna obveznost tujcev v RS /

Prijavno-odjavna obveznost tujcev, ki se nahajajo ali bivajo v Republiki Sloveniji

Prijava prebivališča je prijava lokacije vašega bivanja na slovenskem ozemlju in je obvezna za vse prebivalce.


Začasno prebivališče v Sloveniji morate prijaviti in sicer:

  1. če vam je bil vročen dokument, s katerim izkazujete zakonitost vašega začasnega prebivanja (dovoljenje za prebivanje, vizum, potrdilo o prebivanju), prijavite prebivališče pri upravni enoti, kjer prebivate, v času osem dni od vstopa v Slovenijo ali vročitve dokumenta,
  2. če za vstop v Slovenijo ne potrebujete dovoljenja za prebivanje ali vizuma, prijavite prebivališče pri najbližji policijski postaji, v času treh dni od vstopa v Slovenijo.
    Če se nastanite pri stanodajalcu ali v drugem nastanitvenem objektu (npr. študentski dom, hotel,…) bo vašo prijavo uredil stanodajalec, drugače jo uredite sami ali lastnik nastanitve.


Katere dokumente morate predložiti ob prijavi prebivališča?

Ob prijavi začasnega prebivališča morate predložiti veljavno osebno izkaznico ali potni list, dokazilo o zakonitosti vašega začasnega prebivanja v Sloveniji (če ga imate) in dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate (izjava o lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca – lastnikovega soglasja ni treba overjati).

Prijava začasnega prebivališča velja največ dve leti oziroma za čas dovoljenega prebivanja, če je ta krajši od dveh let. Vi sami oziroma stanodajalec pa morate začasno prebivališče ponovno prijaviti pred njegovim prenehanjem, če boste po poteku roka na naslovu še naprej začasno prebivali.

V primeru, da v Sloveniji pridobite dovoljenje za stalno prebivanje, morate prav tako pri upravni enoti, na območju katere prebivate, prijaviti stalno prebivališče.