Veleposlaništvo RS Peking /Vizumske informacije /Vizum za kratkoročno bivanje (vizum C) /Vizumske in servisne takse /

Vizumske in servisne takse


VIZUMSKE TAKSE

Vizumski prosilci, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij, so oproščeni plačila vizumske takse:
(a) otroci do dvanajstih let;
(b) učenci, študenti, podiplomski študente in spremljajoči učitelji, ki potujejo zaradi študija ali izobraževanja;
(c) raziskovalci iz tretjih držav, ki potujejo z namenom znanstvenega raziskovanja, kot je določeno v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta št. 2005/761/EC iz septebra 2005, da se olajša izdajanje enotnih vizumov za kratkoročno bivanje raziskovalcev;
(d) predstavniki neprofitnih organizacij, starih 25 let ali manj, ki sodelujejo na seminarjih, konferencah, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkih, ki jih organizirajo neprofitne organizacije;
(e) imetniki diplomatskih in službenih potnih listov;
(f) družinski člani državljanov EU ali Švice, ki jih zajema Direktiva 2004/38 / ES.

Vizumska taksa se zaračuna v lokalni valuti (RMB) ob predložitvi vloge. Če vizumsko aplikacijo umaknete ali če je vizum zavrnjen, se vizumska taksa ne povrne.


SERVISNE TAKSE

VFS zaračuna dodaten znesek za svoje storitve na vsakega prosilca v primeru oddaje vloge na vizumskem centru.


Nazaj na seznam tem >>>