Veleposlaništvo RS Peking /Konzularne informacije /Potrdilo o tem, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini /

Vloga za izdajo potrdila o tem, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini

Državljani RS lahko preko Veleposlaništva RS Peking pridobijo potrdilo o samskem stanu oziroma, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini.

Obrazec:
Vloga za izdajo potrdila o tem, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini

Priloge:
- osebna dokumenta bodočih zakoncev (na vpogled)
- potrdilo o samskem stanu izdano s strani UE v Sloveniji - izvirnik

Izpolnjen obrazec za pridobitev izpiska s prilogami se vloži osebno na veleposlaništvu ali posreduje na poštni naslov veleposlaništva.

Konzularna taksa pridobitev izpiska se plača po veljavnem ceniku in v lokalni valuti (RMB).